Сервердин катасы

Бир аздан кийин кирүүгө аракет кылыңыз

Биз каталарды автоматтуу түрдө көзөмөлдөйбүз, бирок ката алынбаса, почтага маалымат берип коюшуңузду суранабыз info@edu.gov.kg